De workshop “Rubrics – do’s and don’ts” werd in mei-juni 2019 georganiseerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Een rubric is een handige tool bij het beoordelen van opdrachten, papers en tentamens. Maar in de praktijk blijkt het vaak een uitdaging om een goede rubric te maken en om overeenstemming binnen docententeams te bereiken over hoe de rubric gebruikt moet worden.

Daarom organiseerden wij een in  mei en juni 2019 een tweeledige workshop, waarbij we samen met een expert keken naar de do’s en don’ts van rubrics in het onderwijs. De experts ware dr. Ilja Boor en dr. Sandra Cornelisse, verbonden aan de FNWI van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de workshop hebben we gewerkt aan het optimaliseren van de eigen rubrics van docenten. De focus van de eerste bijeenkomst lag op de rol die een rubric kan spelen bij beoordeling en het stimuleren van zelfgestuurd leren. Verder bespraken we aan welke voorwaarden een goede rubric moet voldoen. Na afloop ontvingen de deelnemers van feedback op hun eigen rubric. De tweede bijeenkomst richtte zich op overeenstemming bereiken in het gebruik van rubrics binnen een docententeam en over vakken van een programma heen.