Call for papers @ Special Issue TvCW – Etmaal 2024

Call for papers: Special Issue Etmaal 2024

Tijdschrift voor Communicatiewetenschap

Zoals elk jaar zal het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap een themanummer publiceren met toonaangevende artikelen die tijdens het Etmaal 2024 gepresenteerd zijn.

Gastredacteuren Bartosz Zerebecki, Dr. Yijing Wang en Dr. Anne-Marie van Prooijen nodigen bezoekers van Etmaal uit om op basis van het door hen gepresenteerde onderzoek een manuscript in te dienen voor het Etmaal themanummer. Auteurs die in aanmerking willen komen om hun manuscript te publiceren in het Etmaal themanummer kunnen hun manuscript indienen door een mail te sturen naar: tcw@aup.nl.

 

Over het thema

Auteurs worden aangemoedigd om hun bijdrage te koppelen aan het thema van Etmaal: Verantwoorde Communicatie. Terwijl de wereld sociale en technologische transformaties doormaakt, moeten wetenschappers nadenken over de kwesties van verantwoordelijkheid en maatschappelijke impact. Ondanks dat moderne technologieën volop mogelijkheden bieden om schijnbaar onbeperkte informatie online te raadplegen, is er tegelijkertijd sprake van een toename van desinformatie en nepnieuws. Media, technologie en communicatie worden voorgesteld als zowel bronnen van maatschappelijke uitdagingen als mogelijke oplossingen. Communicatiewetenschappers zijn zeer geschikt om de ethische dimensies van de hedendaagse mediacultuur te onderzoeken. Meer informatie over het thema van de Etmaal conferentie is hier te vinden (in het Engels).

 

Over het tijdschrift

Tijdschrift voor Communicatiewetenschap is een academisch en ISI-ranked tijdschrift en richt zich op het signaleren en registreren van ontwikkelingen binnen de communicatiewetenschap en haar verwante wetenschapsgebieden (journalistiek, de toepassingsgebieden van de communicatiewetenschap, de communicatieve aspecten van informatie- en communicatietechnologie) in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift biedt daarmee een platform voor degenen die met onderzoek en/of theoretische reflectie een bijdrage willen leveren aan discussie binnen de communicatiewetenschap en ontwikkeling van de communicatiewetenschap.

 

Type artikelen

Verschillende bijdragen van onderzoek dat gepresenteerd is op het Etmaal komen in aanmerking voor publicatie in het Etmaal 2024 themanummer, waaronder:

  • Onderzoeksartikelen op het gebied van de communicatiewetenschap, journalistiek, informatierecht, voorlichtingskunde, marketingcommunicatie e.d. (maximaal 6000 woorden);
  • Oorspronkelijke theoretische bijdragen op het gebied van communicatie en informatie (maximaal 6000 woorden);
  • Overzichtsartikelen op basis van een serie studies (bijv. op basis van een proefschrift) op het gebied van de communicatiewetenschap, journalistiek, informatierecht, voorlichtingskunde, marketingcommunicatie e.d. (maximaal 6000 woorden).
  • Replicatiestudies (maximaal 6000 woorden)
  • In de Spotlight (maximaal 1500 woorden)
  • Communicatie in Cijfers (maximaal 1500 woorden);

 

Reviewproces

Ieder artikel wordt gereviewd door twee onafhankelijke beoordelaars. Op basis van de reviews wordt door de gastredacteuren een selectie gemaakt voor het themanummer wat eind 2024 gepubliceerd zal worden. Mocht het manuscript positieve reviews ontvangen maar vanwege “ruimtegebrek” niet in het special issue passen dan kan het manuscript gepubliceerd worden in een regulier issue.

 

Deadline

De deadline voor het indienen van het manuscript is maandag 4 maart 2024.

 

Voorkeurstaal

Nederlands/Vlaams heeft nog altijd absoluut de voorkeur bij het Tijdschrift, maar met oog op inclusiviteit naar het steeds internationalere palet aan CW-onderzoekers die werkzaam zijn binnen Nederland en Vlaanderen worden Engelstalige manuscripten die verslag doen van onderzoek verricht binnen Nederland en Vlaanderen ook geaccepteerd.

Voor meer informatie en de auteursrichtlijnen zie de website.