Vacancy Hoogleraar Journalistiekwetenschap @ VU (Amsterdam)

De Faculteit de Geesteswetenschappen kent drie wetenschappelijke afdelingen: Filosofie; Kunst & Cultuur, Geschiedenis, Oudheid; en Taal, Literatuur & Communicatie. De leerstoel valt, zoals in de inleiding al is gezegd, binnen de laatste afdeling.

Functieomschrijving

De nieuwe leerstoelhouder zal actief zijn op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke valorisatie en bestuur. De bachelor track Media & Journalistiek van de VU is de enige universitaire Nederlandstalige bacheloropleiding die zich expliciet op journalistiek richt. De master opleiding aan de VU onderscheidt zich door de nadruk op het onderzoeken (en oplossen) van fundamentele vraagstukken uit de journalistieke praktijk. De focus richt zich daarbij op (blokkades voor) innovatie, complexe vraagstukken omtrent AI, desinformatie en misinformatie en op de samenhang tussen veranderend  informatiegebruik en nieuwe formats, platforms en hun journalistieke impact. De studentenaantallen tonen een stijgende lijn en de ambitie is om deze verder te laten groeien. Qua onderzoek is de ambitie om de onderzoeksgroep via onderzoeksaanvragen verder uit te bouwen met promovendi en postdocs.

Deadline: 10 maart 2023

Meer informatie over deze vacature vind je hier.