Vacancy Docent (tenure track) Communicatiewetenschappen en Digitalisering @ UHasselt

Over de functie

Onze opleiding Sociale Wetenschappen is sinds dit academiejaar succesvol van start gegaan aan de Facultaire School Sociale Wetenschappen. In dat kader zijn we nu op zoek naar een nieuwe voltijdse Nederlandstalige tenure track / (universitair) docent om ons team te versterken in het domein van Media Studies / Communicatiewetenschappen en Digitalisering.

Onderwijsopdracht

 • Je draagt bij aan het ontwikkelen van het curriculum en de opleidingsonderdelen van de bachelor Sociale Wetenschappen, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor de leerlijn Digitalisering.
 • Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en verzorgen van (delen van) opleidingsonderdelen in het domein van de sociale wetenschappen op basis van casusgeoriënteerd onderwijs als onderwijsconcept.
 • Je draagt bij aan de organisatie en begeleiding van bachelorproeven en studentprojecten.

Onderzoeksopdracht

 • Je voert – individueel en in groep – communicatiewetenschappelijk onderzoek omtrent digitalisering, in lijn met de eigen expertise en de algemene onderzoeksambities van de onderzoeksgroep R4D, bij voorkeur met aansluiting op de leerlijn diversiteit.
 • Je publiceert onderzoek in (inter)nationaal peer-reviewed (A1) tijdschriften.
 • Je gaat op zoek naar (interdisciplinaire) samenwerkingen met onderzoeksgroepen in verwante disciplines.
 • Je verwerft fondsen voor fundamenteel en toegepast onderzoek, via o.a. Vlaamse, Belgische en EU-kanalen.
 • Je neemt de begeleiding van doctoraatsstudenten op.
 • Je toont organisatiebetrokkenheid.
 • Je draagt bij aan de uitbouw van het (inter)nationale academisch netwerk van de onderzoeksgroep.
 • Je treedt in dialoog met de praktijk in verschillende fases van het onderzoek en communiceert wetenschappelijke inzichten naar relevante stakeholders (bv. beleidsmakers, middenveldactoren, managers, enz.) en, waar relevant, naar een breder publiek.

Deadline: 19 februari 2023.

Meer informatie over deze vacature vind je hier.