Invitation to inaugural lecture Hedwig te Molder (in Dutch)

De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van Decanen, waarin mevrouw Hedwig te Molder benoemd tot hoogleraar Taal en Communicatie, haar ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede

Dialoog tegen de stroom in. De waardenschaamte voorbij.

De inaugurele reden vindt plaats op Woensdag, September 29, om 3:45 PM. De oratie is live te volgen via http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice. Er is beperkt plek voor fysiek publiek.