Docent Communicatie- en Informatiewetenschappen (0,8 fte) @VU Amsterdam

(Vacancy in Dutch due to Dutch language position).

Deadline: May 25, 20210

De leerstoel Taal en Communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam richt zich op onderzoek naar de rol van taal in communicatie en is verantwoordelijk voor een groot deel van het onderwijs in de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen. Onder leiding van de nieuwe hoogleraar richt de leerstoel zich op de rol van taal in communicatie over maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, klimaat, gender en bewijsvoering in rechtszaken. In het bijzonder is er aandacht voor het gebruik en de totstandkoming van feiten en bewijs in onze maatschappij, en talige praktijken die aan een betrouwbare overheid en wetenschap kunnen bijdragen. Sociale media vervullen hierin een cruciale rol.

Voor het verzorgen van onderwijs in vakken over taal, media en communicatie zoekt de leerstoel een Docent met een 0,8 fte aanstelling van minimaal een jaar.

De docent verzorgt vakken in de internationale bachelorspecialisatie Language and Media en de Nederlandstalige bachelorspecialisatie Media en Journalistiek. Onder meer vakken als Formuleren, Communicatie en cognitie, Document design en Visual rhetoric behoren tot de mogelijke invulling van de werkzaamheden. Een geschikte kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

  • (Bijna) gepromoveerd in het domein van Taal en communicatie, Communicatiewetenschap of Toegepaste taalkunde;
  • Enthousiast en vaardig in academisch onderwijs, blijkend uit onderwijsevaluaties;
  • Kennis en ervaring met diverse methoden waaronder corpusanalyse en experiment;
  • Ervaring in het begeleiden van bachelor- en masterscripties;
  • Interesse in het verder ontwikkelen van eigen onderzoeksthema’s

De leerstoel stelt zich ten doel de docent te ondersteunen bij het aanvragen van onderzoeksprojecten of onderzoeksmogelijkheden te realiseren, met in elk geval het eerste halfjaar een dag in de week onderzoekstijd.

De aanstelling als docent vangt aan per 1 augustus 2021 en duurt een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren.

Voor meer informatie over de functie:

Prof. dr. Hedwig te Molder, h.f.m.te.molder@vu.nl
Dr. Luuk Lagerwerf, l.lagerwerf@vu.nl